מדיניות פרטיות

ברוך הבא ל- [דומיין] ("האתר"). אנו מבינים כי פרטיות ברשת חשובה למשתמשים באתר שלנו, במיוחד בעת ניהול עסקים. הצהרה זו מסדירה את מדיניות הפרטיות שלנו ביחס לאותם משתמשים באתר ("מבקרים") אשר לבקר מבלי לבצע עסק ולמבקרים שנרשמים לביצוע עסק באתר ועושים שימוש בשירותים השונים המוצעים על ידי [שם העסק] (ביחד "שירותים") ("לקוחות מורשים").

"מידע המאפשר זיהוי אישי"

מתייחס לכל מידע שמזהה או ניתן להשתמש בו כדי לזהות, ליצור קשר או לאתר את האדם שאליו מידע זה קשור, כולל, אך לא רק, שם, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס, כתובת דוא"ל, פרופילים פיננסיים, ביטוח לאומי מספר וכרטיס אשראי. מידע המאפשר זיהוי אישי אינו כולל מידע שנאסף באופן אנונימי (כלומר ללא זיהוי המשתמש הבודד) או מידע דמוגרפי שאינו קשור לאדם המזוהה.

איזה מידע המאפשר זיהוי אישי נאסף?

אנו עשויים לאסוף מידע בסיסי על פרופיל משתמש מכל המבקרים שלנו. אנו אוספים את המידע הנוסף הבא מהלקוחות המורשים שלנו: שמות, כתובות, מספרי טלפון וכתובות דוא"ל של לקוחות מורשים, אופי וגודל העסק, ואופי וגודל מלאי הפרסום אותו מתכוון הלקוח המוסמך לרכוש או מכירה.

אילו ארגונים אוספים את המידע?

בנוסף לאיסוף המידע הישיר שלנו, ספקי שירותי צד שלישי שלנו (כגון חברות כרטיסי אשראי, מסלקות ובנקים) העשויים לספק שירותים כגון אשראי, ביטוח ושירותי נאמנות עשויים לאסוף מידע זה ממבקרים ומלקוחות מורשים שלנו. איננו שולטים כיצד צדדים שלישיים אלו משתמשים במידע כזה, אך אנו מבקשים מהם לחשוף כיצד הם משתמשים במידע אישי המסופק להם מבקרים ולקוחות מורשים. חלק מהצדדים השלישיים הללו עשויים להיות מתווכים הפועלים אך ורק כקישורים בשרשרת ההפצה, ואינם מאחסנים, שומרים או משתמשים במידע שנמסר להם.

כיצד האתר משתמש במידע המאפשר זיהוי אישי?

אנו משתמשים במידע המאפשר זיהוי אישי על מנת להתאים אישית את האתר, להציע הצעות שירות מתאימות ולהגשים בקשות קנייה ומכירה באתר. אנו רשאים לשלוח דוא"ל למבקרים ולקוחות מורשים אודות הזדמנויות למחקר או רכישה ומכירה באתר או מידע הקשור לנושא האתר. אנו עשויים להשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי כדי ליצור קשר עם מבקרים ולקוחות מורשים בתגובה לפניות ספציפיות, או כדי לספק מידע מבוקש.

עם מי עשוי המידע להיות משותף?

ניתן לזהות מידע המאפשר זיהוי אישי אודות לקוחות מורשים עם לקוחות מורשים אחרים המעוניינים להעריך עסקאות פוטנציאליות עם לקוחות מורשים אחרים. אנו עשויים לשתף מידע מצטבר על המבקרים שלנו, כולל הנתונים הדמוגרפיים של המבקרים והלקוחות המורשים שלנו, עם הסוכנויות הקשורות שלנו וספקי צד שלישי. אנו מציעים גם את האפשרות "לבטל את הסכמתך" לקבל מידע או ליצור קשר איתנו או על ידי כל סוכנות הפועלת מטעמנו.

כיצד מאוחסן מידע המאפשר זיהוי אישי?

מידע המאפשר זיהוי אישי שנאסף על ידי [שם העסק] מאוחסן בצורה מאובטחת ואינו נגיש לצדדים שלישיים או לעובדים של [שם העסק] למעט לשימוש כאמור לעיל.

אילו אפשרויות עומדות לרשות המבקרים לגבי איסוף המידע, השימוש וההפצה שלו?

מבקרים ולקוחות מורשים עשויים לבטל את קבלת המידע הבלתי-מבוקש מאתנו ו / או הספקים והסוכנויות הקשורות אליהם על ידי מענה על-ידי מענה להודעות דוא"ל או על ידי יצירת קשר בכתובת [כתובת]

האם משתמשים בעוגיות באתר?

משתמשים בעוגיות מסיבות שונות ומגוונות. אנו משתמשים בעוגיות כדי לקבל מידע על העדפות המבקרים שלנו והשירותים שהם בוחרים. אנו משתמשים גם בעוגיות למטרות אבטחה כדי להגן על הלקוחות המורשים שלנו. לדוגמה, אם לקוח מורשה מחובר והאתר אינו בשימוש במשך יותר מעשר דקות, אנו נסתיר אוטומטית את הלקוח המורשה.

כיצד [שם עסק] משתמש במידע התחברות?

[שם העסק] משתמש במידע התחברות, כולל, אך לא רק, כתובות IP, ספקי שירותי אינטרנט וסוגי דפדפן, כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועת המשתמש והשימוש בו ולאסוף מידע דמוגרפי רחב.

אילו שותפים וספקי שירותים יש גישה למידע המאפשר זיהוי אישי מצד מבקרים ו / או לקוחות מורשים באתר?

[שם העסק] התקיים וימשיך להתקשר בשותפויות וקשרי קשרים אחרים עם מספר ספקים. ספקים רבים עשויים לקבל גישה למידע מסוים המאפשר זיהוי אישי, על בסיס צורך לדעת בסיס להערכת לקוחות מורשים כשירות שירות. מדיניות הפרטיות שלנו אינה מכסה את איסוף המידע או השימוש בהם במידע זה. חשיפת מידע המאפשר זיהוי אישי כדי לעמוד בחוק. אנו נחשוף מידע המאפשר זיהוי אישי על מנת לעמוד בצו או בהזמנת בית משפט או בקשה של סוכנות אכיפת החוק לשחרר מידע. אנו נחשוף גם מידע המאפשר זיהוי אישי כשנדרש באופן סביר כדי להגן על בטיחות המבקרים והלקוחות המורשים שלנו.

כיצד האתר מאבטח מידע המאפשר זיהוי אישי?

כל עובדינו מכירים את מדיניות האבטחה ושיטות העבודה שלנו. המידע המאפשר זיהוי אישי של המבקרים והלקוחות המורשים שלנו נגיש רק למספר מוגבל של עובדים מוסמכים שניתנים להם סיסמא על מנת לקבל גישה למידע. אנו מבצעים ביקורת על מערכות האבטחה ותהליכינו על בסיס קבוע. מידע רגיש, כמו מספרי כרטיסי אשראי או מספרי ביטוח לאומי, מוגן על ידי פרוטוקולי הצפנה, במקום להגנה על מידע שנשלח דרך האינטרנט. אמנם אנו נוקטים באמצעים סבירים מבחינה מסחרית לתחזוק אתר מאובטח, אך תקשורת אלקטרונית ומסדי נתונים נתונים לטעויות, חבלה ופריצות, ואנחנו לא יכולים להבטיח או להתחייב כי אירועים כאלה לא יתקיימו ואנחנו לא אחראים למבקרים או מורשים לקוחות לכל אירוע כזה.

כיצד מבקרים יכולים לתקן אי דיוקים במידע המאפשר זיהוי אישי?

מבקרים ולקוחות מורשים עשויים ליצור איתנו קשר כדי לעדכן מידע המאפשר זיהוי אישי אודותיהם או לתיקון אי דיוקים על ידי שליחתנו בדוא"ל לכתובת [דוא"ל]

האם מבקר יכול למחוק או לבטל מידע המאפשר זיהוי אישי שנאסף על ידי האתר?

אנו מספקים למבקרים ולקוחות מורשים מנגנון למחיקת / ביטול מידע המאפשר זיהוי אישי ממאגר האתר על ידי יצירת קשר. עם זאת, בגלל גיבויים ורישומים של מחיקות, יתכן שאי אפשר למחוק את רשומת המבקר מבלי לשמור מידע נוסף שנותר. אדם המבקש למחוק מידע המאפשר זיהוי אישי, יימחק מידע זה באופן פונקציונלי, ואנחנו לא נמכור, לא נעביר או נשתמש במידע המאפשר זיהוי אישי הנוגע לאותו אדם בשום דרך להתקדם.

מה קורה אם מדיניות הפרטיות משתנה?

אנו נודיע למבקרים ולקוחות מורשים שלנו לדעת על שינויים במדיניות הפרטיות שלנו על ידי פרסום שינויים כאלה באתר. עם זאת, אם אנו משנים את מדיניות הפרטיות שלנו באופן שעלול לגרום לחשיפה של מידע המאפשר זיהוי אישי שלפיו מבקר או לקוח מורשה ביקשו שלא ייחשפו, אנו ניצור קשר עם לקוח מבקר או מורשה כזה כדי לאפשר ללקוח מבקר או מורשה כזה למנוע גילוי כזה.

קישורים:

[דומיין] מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. שימו לב שכאשר אתם לוחצים על אחד מהקישורים הללו, אתם עוברים לאתר אחר. אנו ממליצים לך לקרוא את הצהרות הפרטיות של אתרים מקושרים אלה מכיוון שמדיניות הפרטיות שלהם עשויה להיות שונה משלנו.

חלק עליון

Begambleaware.org